وبینار-بین-المللی-تعاون-

وبینار بین‌المللی کارآفرینی جمعی در تعاونی‌ها با حضور رئیس اتاق تعاون ایران برگزار شد.

وبینار بین المللی کارآفرینی جمعی در تعاونی‌ها با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتحادیه بین المللی تعاون منطقه آسیا و اقیانوسیه (ICA-AP) و دیگر سخنرانان و تعاونگران برجسته از نهضت تعاون ایران و سایر کشورهای جهان شامل اسپانیا، ژاپن، چین، هند و کنیا با هدف اشتراک تجربیات در حوزه تعاون و کارآفرینی برگزار شد.

وبینار بین المللی کارآفرینی جمعی در تعاونی‌ها با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتحادیه بین المللی تعاون منطقه آسیا و اقیانوسیه (ICA-AP)  و دیگر سخنرانان و تعاونگران برجسته از نهضت تعاون ایران و سایر کشورهای جهان شامل اسپانیا، ژاپن، چین، هند و کنیا با هدف اشتراک تجربیات در حوزه تعاون و کارآفرینی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این وبینار که با استقبال مخاطبین خارجی و داخلی مواجه بود، بر ظرفیت‌های نهضت تعاون و مدل کسب و کار تعاونی جهت کارآفرینی و ارتقای اشتغال و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای مختلف جهان تاکید شد.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این وبینار با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون کشور، عملکرد اتاق تعاون ایران در جهت ترویج کارآفرینی و ظرفیت‌سازی در بخش تعاون کشور را تشریح کرد.

وی در ادامه، راهبردهایی را جهت پیگیری از سوی بخش دولتی و غیردولتی به منظور توسعه توسعه کمّی و کیفی بخش تعاون کشور مطرح کرد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران ترویج تعاون و ظرفیت‌های آن توسط نمایندگان دولتی و غیر دولتی بخش تعاون در کشور به خصوص در دانشگاه‌ها و در میان جوانان؛  ترویج بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متخصص در تصدی مسئولیت‌های حرفه‌ای در بخش تعاون کشور؛  توجه جدی به موضوع آموزش و ارتقای دانش و مهارتها در سازمان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و تجربیات موفق جهانی و  توجه جدی به شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها و ادغام تعاونی‌های همگن از مهمترین این راهبردها است.