images (1)

سرفصل خوشه سلامت

سرفصل های اموزشی علوم پزشکی و پیرا پزشکی

– 1- آموزش پزشکی :

  • مشاوره ژنتیک 
  • 2-  MMT   

 3- مراقبت های زیبایی و تکنولوژی  پوست

4- جراحی های نوین (  میکرو سرجری ،  اندوسکوپیک  سرجری ، رباتیک سرجری )

 نکته: دوره های اموزشی فوق برای پزشکان عمومی و متخصصین میباشد .

 2- آموزش پیراپزشکی:

 ۱-  مدیریت تغذیه و رژیم درمانی هدفدار بر اساس پزشکی فرد محور

 ۲- مدیریت سلامت پوست بر اساس پزشکی فرد محور

 ۳- انالیز داده های داده های NGS      بالینی و تحقیقاتی  

۴-  MBA     سلامت 

اموزش علوم آزمایشگاهی، ژنتیک و میکروبیولوژی :

 1-دوره آموزشی ازمایشگاه ژنتیک مولکولی – بالینی  ( مقدماتی – پیشرفته ) پروژه محور

2- دوره آموزشی ازمایشگاه تشخیص طبی ( مقدماتی- پیشرفته ) کارورزی

  • دوره آموزشی مقاله نویسی – تقویت رزومه ، اپلای و … ( مقدماتی- پیشرفته ) مقاله محور
  • دوره آموزشی میکروب شناسی  ویروس شناسی و تکنولوژی ساخت واکسن های سنتی و نوترکیب 

3- مهندسی پزشکی :

  • دوره آموزشی  مبانی مهندسی پزشکی ( مقدماتی – پیشرفته )
  • دوره آموزشی شناخت و تعمیرات تجهیزات ازمایشگاهی  بیمارستانی و تشخیصی 
  • آموزش مسئولین فنی اداره تجهیزات imed

آموزش های استعداد های درخشان  ویژه  دانش آموزان  در مقاطع تحصیلی مشخص 

) در راستای اهداف مورد  در این بخش اینجانب با ریاست انجمن استعداد های برتر ایران  توافق نامه ای جهت استفاده از ظرفیت ها امکانات و پلتفرم های اجرایی را دارا میباشم )

استعدادیابی ، پرورش خلاقیت و هدایت دانش آموزان و دانشجویان