پنل گفتگو کمیسیون بانوان

پنل گفتگو کمیسیون بانوان ضرورت شبکه سازی و توسعه کسب و کار تعاونیها ی بانوان به مناسبت هفته تعاون در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ در برج میلاد با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ازجمله سرکار خانم دکترالهام ازاد و جمعی از مدیران محترم دولت و معاونت محترم تعاون کشور جناب اقای مسکنی برگزارشد. پیشنهاد راه اندازی رادیو صدای تعاون و همچنین خبر فعالسازی پنل گفتگوی بانوان تعاونگر کشور در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با مشارکت معاونت محترم تعاون از جمله موضوعات مطرح دراین پنل بود. که تا پایان سال ۱۴٠۱ از دستور کار کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران اعلام شد.