مشروح اخبار

خوشه
انتخاب استان ها

خراسان جنوبی

گزارش خوشه صنایع دستی استان خراسان جنوبی به نمایندگی خانم خورشیدی: از سال ۸۳ تاکنون هفت هزار صنعتگر صنایع دستی در خراسان جنوبی شناسایی شده

ادامه مطلب »