مشروح اخبار

خوشه
انتخاب استان ها

افتتاح تعاونی

افتتاح تعاونی و پروژه توسعه روستایی کردستان شهرستان بانه با تلاش نماینده محترم کمیسیون بانوان و نماینده شبکه تعاون تجارت استان سرکار خانم عثمانی و

ادامه مطلب »

تعاونی روستایی

استارت تعاونی روستایی شویبحث سبزی کاری و سبزی خردکنی ایجاد قنادی دراین روستا توسط خانمها تکسیل کا گاه بسته بندی حبوبات به دلیل حبوبات زیاد

ادامه مطلب »