مشروح اخبار

خوشه
خوشه

نشست تخصصی

سلسله نشست های تخصصی حوزه اشتغالبانوان و جوانان با مشارکت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)

ادامه مطلب »

روز جهانی تعاون

تعاونی ها مبشر آزادی و برابری هستند. در مکتب تعاون انتخاب راه نیکو برای زندگی بهتر برعهده افراد است. همه مختارند که با توجه به

ادامه مطلب »

نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران-مجموعه گردشگری عباس آباد واتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در مجموعه

ادامه مطلب »

نمایشگاه بوستان گفتگو

نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دسنی استان تهران و مجموعه فرهنگی خانه گفتگوی در بوستان گفتگو به مناسبت 20 خرداد.روز جهانی صنایع

ادامه مطلب »