مشروح اخبار

خوشه
خوشه

جلسه شورای مرکزی

جلسه مشترک شورای مرکزی شبکه تعاون تجارت ایران و نماینده محترم استان اردبیل سرکار خانم شکوهی ۹. اردیبهشت ۱۴۰۰ بصورت آنلاین برگزار گردید

ادامه مطلب »