مزایای عضویت در خوشه ی صنایع دستی، گردشگری و سوغات

شما میتوانید دریایی از امکانات را با یک کد ثبت نامی البته مرحله به مرحله و با توجه به علاقه، سلیقه و توانمندیهای هنری برای خود، با بهترین شرایط فراهم کنید.

1 .خدمات پژوهشی و آموزشی

2 .شبکه بازاریابی و فروش

3 .رسانه ای با بهترین شرایط ویژه اعضا

4 .برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی بیشتراز 1۱۱سرفصل عالی

5 .دعوت و حضور رایگان در کلیه وبینارها ی آموزشی

6 .دعوت و حضور در جشنواره های هنری

ART.IBT .7 .شرایط عالی معرفی در بخش ملی و بین المللی

8.دسترسی به دریافت آخرین پژوهش های تخصصی در رشته های مختلف هنرهای سنتی ، اصیل ایرانی و صنایع دستی خالق ایرانی

9.مشاوره تخصصی با بهترین اساتید و در هر رشته

10.شرکت در میزگردهای تخصصی

11.مشاوره های تخصصی جهت راه اندازی کسب و کار و توسعه کسب و کار Business.IBT

12 .جذب سرمایه گزار

13 .ثبت ایده ها و اطالعات با کد امنیتی و ثبت حقوقی به نام شخص DATABANK.IBT 

14 .جستجوی حرفه ای و گرفتن ارتباطات ملی و بین المللی و تجاری سازی و توسعه کسب و کار

15 .عضویت و دریافت

CARD.IBT 16 .خدمات مالی و اعتباری

17 .خدمات آموزشی. رفاهی

18 .صدور کد خدمات ریجستری

19 .پیگیری و پشتیبانی دریافت مجوزهای حضور در عرصه جشنواره ها و حراجها و نمایشگاههای ملی و بین المللی

20 .حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار داخلی

21 .حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی و تجاری منتخب داخلی

22 .ارزیابی آمادگی صادرات 

23 .مشاوره صادرات و واردات 

24 .اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری 

25 .معرفی و ترویج شرکت های خالق 

26 .مشاوره فنی محصوالت 

27 .پایگاه جذب ایرانیان خارج از کشور 

28 .بسته های رسانه ای 

29 .ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی 

30 .خدمات تولید و نشر محتوا 

31 .مشاوره ویژه تجارت با کشورهای منتخب 

32 .معرفی در وب سایت 

33 .مشاوره تامین مالی و طرح تجاری 

34 .حمایت از معرفی شرکت های خالق 

35 .مشاوره بیمه صنایع دستی 

36 .حمایت از تبلیغات در پلتفرم تبلیغات آنالین پودینس 

37 .خدمات توسعه بازار داخلی 

38 .حمایت از تبلیغات و اطالع رسانی 

39 .حمایت از حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی 

40 .نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار) 

41 .مشاوره مالکیت معنوی 

42 .خدمات حقوقی 

43 .مالیات و خدمات مالی و اداری 

44 .ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های خالق 

45 .عارضه یابی بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کار 

46 .مشاوره منابع انسانی 

47 .مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها 

48 .خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس 

49 .جذب سرمایه طرح های خالق ونوآور

 

کنارتان هستیم تا اتفاقاتی عالی برای همه مان رقم بخورد.