sadq

ایجاد شبکه تعاون تجارت ایران

به گزارش سخنگوی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، هادی گرجی مدیر روابط عمومی، امور بین‌الملل و رسانه شبکه تعاون تجارت ایران افزود: درخشش بانوان ایرانی در تمامی عرصه‌های مختلف نشان دهنده اهمیت به مقام و منزلت آنها در جامعه است و استفاده از نقش مهم زنان در جامعه و همچنین بهره‌گیری از استعداها و ظرفیت‌های بسیار ارزشمند آنها می‌تواند راهکاری مهم برای بخشی از مشکلات موجود در جامعه باشد.

گرجی با بیان اینکه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیروی فعال جامعه نقش محوری و مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند گفت: اگر شرایط و بسترهای لازم برای توانمندسازی و فعالیت آنان فراهم شود، قطار رشد و توسعه همه‌جانبه با شتاب هر چه بیشتر به حرکت در می‌آید.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع شبکه بازاریابی فروش، دانش و خدمات کالای ایرانی با قالب حقوقی تعاونی و محدودیت فعالیت فرا استانی در قالب ملی و تکیه بر جامعه بانوان توانگر کشور و همچنین جامعه مخاطب عمومی و متقاضیان خرید کالا و خدمات و دانش فنی ایران تشکیل شده است.

گرجی با بیان اینکه یکی از اهداف مجموعه، کاهش آسیب های اجتماعی بانوان است گفت: هدف از ایجاد و تشکیل شبکه تعاون و تجارت ایران، شناسایی و آموزش و ارتقا به ایجاد فرصت های شغلی برای بانوان می باشد، این تعاونی در جهت توجه به اقتصاد بانوان به همت جمعی از بانوان توانگر تشکیل شده تا ضمن شناسایی فرصتهای شغلی، آموزش و توانمندسازی بانوان کارآفرین زمینه صادرات را به کشورهای هدف فراهم آورند.

مقام مسئول شبکه تعاون تجارت ایران افزود: دایره فعالیت این شبکه در حوزه داخلی به صورت میان استانی، فرا استانی و ملی است و همچنین در حوزه خارجی، کشورهای هم‌عرض دارای حوزه مشترک جهت تعامل و تبادل علمی، اقتصادی، سرمایه گذاری، آموزشی و فرهنگی است.