خانم دکتر استاد رضایی به ریاست امور بانوان بنیادکارآفرینان گام دوم منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس سعید شبانیان ، موسس و بنیانگذار بنیاد کارآفرینان گام دوم ،خانم دکتر استاد رضایی را به ریاست امور بانوان بنیاد کارآفرینان گام منصوب کردند.

به گزارش راوی خبر، سر کار خانم دکتر استاد رضایی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و کارآفرینی هدفمند برای بانوان چنین اظهار نمودند که تعاونی ها ساختار حقوقی موثق و مناسبی برای ایجاد بستر ساماندهی،آموزش،و اشتغال برای جامعه زنان و خانواده باشد،و همچنین این ساختار،با توجه به توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی توامان،قابلیت افزایش ظرفیتها و توسعه مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی در خود دارد.

وی گفت :تاکیدا و تکرارا اعلام می نمایم که در کلیه ردیف های کاری در کلیه حوزه ها ی اقتصادی و اجتماعی امکان تشکیل تعاونی وجود دارد فارغ از تخصیص جنسیتی، و مطابق قانون بخش تعاون.
از پتانسیل بخش تعاون معمولا سلیقه ای استفاده شده است اما در دولت کنونی چنین مسئله ای نبوده و خوشبختانه وضعیت بهتری داریم و مخصوصا فضای تریبونی بدی نداریم اما باید به سمت و سوی ایجاد ظرفیتهای متعدد ، تجمیع و ایجاد تشکلهای مختلف و توسعه و بهبود فضای تعاونی ها باید گام برداریم. تلاش برای شبکه سازی از دیگر اقدامات می باشد.

وی افزود :نکته مهم دیگر توجه به تقویت و حمایت صحیح از بانوان مدیر خانواده در کشور است و اصلاح هر گونه تفسیر و نگاهی که به دور از حفظ جایگاه و کرامت جایگاه بانوان در سطح اجتماعی و در سطوح برنامه ریزی کلان وجود دارد باید در مسیر برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد.
او خاطر نشان کرد:کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران تمامی تلاش خود را برای ایجاد تعامل و هم افزایی در چارچوب قانون و اخلاق و عرف اجتماعی برای بکارگیری نیروهای متعهد بکار گرفته است و آمادگی تعامل با تمامی ساختارهای موثق را اعلام می دارد.

در این جلسه جناب آقای شبانیان ازخانم دکتر استاد رضایی رئیس محترم کمیسیون بانوان اتاق نیز به عنوان ریاست امور بانوان بنیاد کارآفرینان گام دوم دعوت به همکاری وتعامل گردید.

پایان خبر

لینکهای خبر

https://ravikhabar.ir/خانم-دکتر-استاد-رضایی-به-ریاست-امور-بان/
https://rasanehjoo.ir/خانم-دکتر-استاد-رضایی-به-ریاست-امور-بان/
https://negarkhabar.ir/خانم-دکتر-استاد-رضایی-به-ریاست-امور-بان/
https://nedakhabar.ir/خانم-دکتر-استاد-رضایی-به-ریاست-امور-بان/
https://erfannews.ir/خانم-دکتر-استاد-رضایی-به-ریاست-امور-بان/