مشروح اخبار

خوشه
انتخاب استان ها

فراخوان.خوشه اموزش

فراخوان خوشه آموزش، پژوهش، مطالعات، تحقیقات و دانش بنیان در طرح ملی شبکه تعاون و تجارت ایران با موضوعیت شبکه بازاریابی فروش، دانش و خدمات

ادامه مطلب »

فعالیت خوشه اموزش

گزارش فعالیت خوشه آموزش، پژوهش و ایده های دانش بنیان از ابتدای شروع فعالیت در فروردین ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تدوین فراخوان خوشه

ادامه مطلب »

فراخوان/ خوشه آموزش

فراخوان خوشه آموزش، پژوهش، مطالعات، تحقیقات و دانش بنیان در طرح ملی شبکه تعاون و تجارت ایران با موضوعیت شبکه بازاریابی فروش، دانش و خدمات

ادامه مطلب »