photo_2023-06-13_12-48-23

اولین جلسه شورای مشورتی کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و دولت ب


اولین جلسه شورای مشورتی کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و دولت به میزبانی کمیسیون بانوان و با حضور معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سرکار خانم دکتر خزعلی در سالن کنفرانس اتاق تعاون ایران تشکیل شد.
در این نشست،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (سرکار خانم دکتر الهیان)،رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی (سرکار خانم دکتر رفیعی) و مشاورین و مدیران محترم حوزه بانوان در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (سرکار خانم دکتر توحدی)،مشاور رئیس شورای سیاست گذاری مرکز ایرانیان خارج از کشور(سرکار خانم دکتر درویش خضری)،مشاور محترم وزیر در امور بانوان و خانواده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(سرکار خانم دکتر بختیار)،مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سرکار خانم دکتر صیادی ) ،سرپرست محترم دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی (سرکار خانم دکتر مداحی )،مدیر محترم دفتر توسعه تعاونی ها وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی(سرکار خانم کیوان)،مدیر کل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر(سرکار خانم دکتر سهیلی) از بخش دولت و جمعی از اعضای محترم حوزه برنامه ریزی و پژوهش کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در ۱۰ بهمن ماه برگزارشد.
گفتنی است که این نشست با هدف ساماندهی مطالبات حقوقی و رفاهی و اعتباری تعاونی های بانوان و با رویکرد مسئولیت اجتماعی،ضمن ارائه نظرات دستگاه های مختلف و معاونین و اعضای محترم اتاق تعاون ایران با معرفی و تبیین عملکرد و خدمات اتاق تعاون ایران و سرفصل های مرتبط با حوزه های قوانین بودجه و بیمه و آموزش و….مقرر گردید.
با موافقت معاونت امور زنان ریاست جمهوری کلیه اعضاو کلیه مدیران بخش های مختلف حاضر در جلسه نسبت به تشکیل کمیته تعاون و مشارکت اقتصادی بانوان با محوریت کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران نسبت به بررسی و ارائه تصمیمات منظم با حفظ قابلیت های مختلف در بخش تعاونی های بانوان تلاش متمرکزی از اسفند ۱۴۰۱ در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران صورت پذیرد.